RRM AB - Spräng-, Kross- och Schaktföretag

Vi är ett spräng-, kross- och schaktföretag i Åmål.

Vår verksamhet vänder sig största del tlll jord- och skogsbrukare som vill expandera. Så därför har vi fokuserat en heldel på att våra maskiner kan komma fram smidigt och enkelt på de flesta ställena. Vi hjälper er med en helhetslösning till ert projekt. I samarbete med er hjälper vi till med planering för att hitta den perfekta lösningen för ert behov.

Ibland vill våra kunder bara bli av med en liten knalle eller ett stort berg. Med vår flexibilitet och anpassningsbarhet så löser vi behovet.

En snabbt expanderande kund vi har behöver ta bort ca 50 000 ton berg för att få större upplagsytor. Av utrymmesskäl och omgivande omständigheter på plats går det bara spränga och krossa mellan 2 500 ton till 5 000 ton i taget samtidigt som kunden är i stort behov av nuvarande ytor i sin produktion.

Tack vare att vi åtar oss att utföra uppdraget med det aktuella upplägget så hinner kunden avyttra materialet i samma takt som berget försvinner och mer upplagsyta växer gradvist fram.